Flow - Yoga Nidra [PL] Przepływ - Joga Nidra

A track from CD "Breathing Techniques and Relaxation" in Polish.

Fragment z płyty "Techniki oddechowe i relaksacja" w języku polskim.